dimarts, 1 de juliol del 2008

Aprovada moció recs tradicionals i protecció dels paratges naturals de Simat.

Al Plenari cel.lebrat ahir, l´Ajuntament de Simat, va aprovar la moció presentada pel Bloc, per declarar BÉNS DE RELLEVÀNCIA LOCAL i el.laborar un Catáleg de Béns del Patrimoni Cultural, etnològic, etnogràfic i paisagístic del Terme de Simat, així com la declaració de Béns d´Interés Cultural (BIC) el seu sistema de Reg tradicional, així com l´antiga mesquita de La Xara.

Agustina Brines Sirerol i Juli Ibáñez Montagud regidors del grup municipal del Bloc presenten davant el ple de l’Ajuntament de Simat la següent MOCIÓ:

ANTECEDENTS:
Les hortes sempre han estat sistemes adaptables a diversos factors, conreus, estructura i mentalitat de la població, noves relacions socials i innovacions tecnològiques, etz . Les successives adaptacions impliquen sovint la transformació del conreu, la seva substitució i fins i tot el seu abandó. En les darreres dècades han primat més els factors foranis en l’evolució del regadiu històric valencià fins arribar en alguns llocs a la substitució de l’horta per les urbanitzacions. En paraules de Joan F. Mateu de Dpt. de Geografia de la UV. “els fonaments del regadiu històric valencià (aigua, terra , hereters) encaren el nou mil·lenni amb noves denominacions (dotacions, sòl, usuaris)”.

Abans que siga massa tard cal inventariar el ric patrimoni hidràulic natural i cultural, per tal de documentar la diversitat d’uns ecosistemes humanitzats i la seva evolució.

El 7 de Març de 2007 i per registre d’entrada el Bloc va presentar sengles mocions sobre la declaració com Be de Rellevància Local, (B.R.L) previ a la sol·licitud a la conselleria de Cultura com Bé d’interès Cultural (BIC) del Sistema de reg Tradicional i de l’antiga Mesquita de la Xara, així mateix i amb registre d’entrada del 30 de març de 2007, entrava a l’Ajuntament, l’informe del Consell valencià de Cultura sol·licitat pel BLOC i pel CEIC Alfons el Vell de Gandia, sobre el patrimoni a Simat. Tots aquest escrits junt amb un informe elaborat per Vicent Duart foren tractats al ple del 2 de Maig de 2007 sense que a hores d’ara tingam coneiximent del que s’ha fet o s’està fent.

Ara, davant el pronunciament del Consell Valencià de Cultura el grup municipal Bloc Nacionalista Valencià presenta davant el Ple la següent:

Proposta d’acord1er L’Ajuntament de Simat declara Bens de Rellevància Local els següents elements :

Aqüeductes de la Font de Cirer
Les fonts Gran i Menor.
Llavadors de les fonts Gran i Menor
Gorg i Gorg de l’As.
Partidor de Benifairó, Cup i Moli Company.
Sèquia de la font Gran.
Partidors de l’Alquenencia i Mitja Horta, i de la 1a. 2a i 3a de la Xara.
Sèquia de l’Almoada.
Sèquia de la font menor amb els seus sifons i “pontets”.

2on L’Ajuntament de Simat acorda iniciar l’expedient per declarar l’antiga Mesquita de la Xara Be de Rellevància Local.

3er L’Ajuntament de Simat elaborarà el Catàleg de Bens del Patrimoni cultural etnològics, etnogràfics i paisatgístic del seu Terme Municipal.


4at Instar a la Conselleria de Cultura la declaració de Bens d’interès Cultura (BIC) del sistema de reg tradicional de la Valldigna (sèquies, cups, assuts, Molins ), així com de l’ermita de Santa Anna.

5è. Comunicar aquest acord als Ajuntaments de Benifairó i Tavernes de la Valldigna,al C.V.C. i a la Conselleria de Cultura de la Generalitat .

2 comentaris:

Anònim ha dit...

la font del cirer, no és..del sirir..amb S? Pregunte...

Anònim ha dit...

La forma correcta, i amb la derivació valenciana, avalada per l´AVL i IFC, és CIRERER , amb C, tot i què al ser un nom propi d´un lloc històric de Simat, es conserva com CIRER... és com la montanya del TORO.