dijous, 24 de juliol del 2008

Presentació Pacte de Progrés per Simat.El BLOC de Simat, comunica a tots els seus col.laboradors i simpatitzants, què demà divendres dia 25 de juliol, a les 18:00h. al Saló de Plenaris de l´Ajuntament de Simat, hi haurà un acte davant la premsa, on es presentaran tots els detalls sobre la moció de censura presentada pels 3 partits signants, així com els detalls del Pacte de Progrés per Simat. Us agraïm la vostra assistència.


dimecres, 23 de juliol del 2008

Presentada Moció de Censura a Simat.
Punxeu per ampliar les imatges.

COMUNICAT DE PREMSA

Estimats amics;

en nom dels Grups Municipals d´Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Partit dels Socialistes Valencians (PSPV-PSOE) i del Bloc Nacionalista Valencià (BLOC) de Simat de la Valldigna, us informem de la presentació aquest matí de la moció de censura, a l´Alcalde del PP, Sebastián Mahiques.
A aquesta moció, s´ha presentat com a candidat a l´Alcaldia a l´actual portaveu del PSPV-PSOE, Eladi Mainar, què serà sustituït per la portaveu del Bloc Agustina Brines, en el termini acordat i què es farà públic el proper divendres. Així mateix, el portaveu del Grup d´ERPV Joan Serra, ocuparà la primera Tinença d´Alcaldia del Consistori.
Al mateix temps, us convoquem a la roda de premsa què tindrà lloc el proper DIVENDRES 25, a les 18:00h. al Saló de Plenaris del nostre Ajuntament, on farem públics tots els detalls de la moció, així com la presentació del PACTE DE PROGRÉS PER SIMAT.
Us adjuntem, cópia de la Moció de Censura presentada, així com la sol.licitud a l´actual Alcalde de la cessió del Saló de Plenaris per a la realització d´aquest acte.
Us preguem la màxima difussió.
Salutacions,
Juli Ibáñez
Regidor del Bloc i Responsable de Comunicació del PACTE DE PROGRÉS PER SIMAT.


dilluns, 7 de juliol del 2008

Ple Extraordinari Dimarts 8 de juliol.


Decret núm.: 271 /2008

Simat de la Valldigna, 7 de juliol de 2008

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, convinc en convocar sessió extraordinària urgent del Ple de l’Ajuntament, a celebrar amb les dades i l’odre del dia que tot seguit s’indica:

Data: dimarts 8 de juliol de 2008 Hora: 9:00 h (9 del mati)

Lloc: Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA:

1. RATIFICACIO DE LA URGÈNCIA:

2. ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPALS:

2.1 Aprovació expedient de contractació de l’obra “Ampliació Casa de la Musica, 2008” inclosa en el PPOS 2008.

I, perquè conste, signe davant de la Secretària de la Corporació Local.

L’alcalde, La secretària,

dimarts, 1 de juliol del 2008

Nota de premsa. 1 de juliol del 2008.

COL·LECTIU LOCAL DEL BLOC DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

NOTA DE PREMSA

Al Plenari d´ahir de l´Ajuntament de Simat es va debatre una moció presentada pel Bloc el passat mes de febrer i què s´ha portat finalment per part de l´Alcalde a Plenari 4 mesos després. La moció contempla la protecció de tots els espais naturals, culturals i històrics de Simat, i va ser aprovada per la majoria dels grups, excepte el PP.

El 30 de març de 2007, el Consell Valencià de Cultura (CVC) va presentar un informe a l´Ajuntament de Simat, pronunciant-se sobre el patrimoni històric i cultural del nostre poble, sense que abans el PSOE ni ara el PP al Govern, s´hagen pronunciat d´alguna o altra manera. És per això què el Bloc de Simat, agafant el pronunciament del CVC, la moció que s´ha aprovat declara BENS DE RELLEVÀNCIA LOCAL DE SIMAT:

AQÜEDUCTES DE LA FONT DEL CIRER

FONT GRAN I FONT MENOR

LLAVADORS DE LA FONT GRAN I FONT MENOR.

GORG I GORG DE L´AS.

PARTIDOR DE BENIFAIRÓ, CUP I MOLÍ COMPANY.

SÈQUIA DE LA FONT GRAN.

PARTIDORS DE L´ALQUENENCIA I MITJA HORTA, I DE LA 1a. 2na i 3a de LA XARA.

SÈQUIA DE L´ALMOADA.

SÈQUIA DE LA FONT MENOR AMB ELS SEUS SIFONS I “PONTETS”.

A més, l ´Ajuntament de Simat ha acordat iniciar l´expedient per declarar l´Antiga Mesquita de la Xara, Bé de Rellevància Local. També s´elaborarà el Catàleg de Béns del Patrimoni cultural, etnològic, etnogràfic i paisagístic del Terme Municipal.

Així mateix, s´instarà a la Conselleria de Cultura, la declaració de Béns d´Interés Cultural (BIC) del sistema de reg tradicional de la Valldigna, així com de l´antiga Mesquita de La Xara.

El Bloc, entre altres intervencions, ha criticat la forma en la que s´ha portat l´adequació de l´Escoleta Municipal, què com ja veníem denunciant des de principi de Legislatura es quedaria xicoteta amb una demanda molt per damunt de la seua capacitat, i què ha portat les queixes de molts veïns afectats, i a unes presses d´últim hora per part de l´Equip de Govern per tal d´arreglar l´enrenou creat..

Des del Bloc, continuem trobant a faltar l´empenta per part del Govern del PP en quan a polítiques socials i de recolzament de l´associacionisme, tant juvenil com general. Una de les eines més importants per promocionar aquest associacionisme, és la pràctica de l´esport, donant-li molta importància a l´esport nacional: la Pilota. És per això, que el Bloc de Simat, presentarà al proper Plenari, la creació de la FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE SIMAT, què realitze el treball de pulmó revitalitzador i promoció de l´esport entre tots els simaters. Una fundació que siga l´encarregada de gestionar totes les àrees esportives que es practiquen a Simat, i sobretot la creació d´una escola de Pilota Valenciana, per a xiquets, joves i adults. No podem oblidar que Simat és dels pobles què més professionals i campions ha donat al llarg de la història a la modalitat de Raspall.

Simat de la Valldigna, 1 de juliol del 2008.

Aprovada moció recs tradicionals i protecció dels paratges naturals de Simat.

Al Plenari cel.lebrat ahir, l´Ajuntament de Simat, va aprovar la moció presentada pel Bloc, per declarar BÉNS DE RELLEVÀNCIA LOCAL i el.laborar un Catáleg de Béns del Patrimoni Cultural, etnològic, etnogràfic i paisagístic del Terme de Simat, així com la declaració de Béns d´Interés Cultural (BIC) el seu sistema de Reg tradicional, així com l´antiga mesquita de La Xara.

Agustina Brines Sirerol i Juli Ibáñez Montagud regidors del grup municipal del Bloc presenten davant el ple de l’Ajuntament de Simat la següent MOCIÓ:

ANTECEDENTS:
Les hortes sempre han estat sistemes adaptables a diversos factors, conreus, estructura i mentalitat de la població, noves relacions socials i innovacions tecnològiques, etz . Les successives adaptacions impliquen sovint la transformació del conreu, la seva substitució i fins i tot el seu abandó. En les darreres dècades han primat més els factors foranis en l’evolució del regadiu històric valencià fins arribar en alguns llocs a la substitució de l’horta per les urbanitzacions. En paraules de Joan F. Mateu de Dpt. de Geografia de la UV. “els fonaments del regadiu històric valencià (aigua, terra , hereters) encaren el nou mil·lenni amb noves denominacions (dotacions, sòl, usuaris)”.

Abans que siga massa tard cal inventariar el ric patrimoni hidràulic natural i cultural, per tal de documentar la diversitat d’uns ecosistemes humanitzats i la seva evolució.

El 7 de Març de 2007 i per registre d’entrada el Bloc va presentar sengles mocions sobre la declaració com Be de Rellevància Local, (B.R.L) previ a la sol·licitud a la conselleria de Cultura com Bé d’interès Cultural (BIC) del Sistema de reg Tradicional i de l’antiga Mesquita de la Xara, així mateix i amb registre d’entrada del 30 de març de 2007, entrava a l’Ajuntament, l’informe del Consell valencià de Cultura sol·licitat pel BLOC i pel CEIC Alfons el Vell de Gandia, sobre el patrimoni a Simat. Tots aquest escrits junt amb un informe elaborat per Vicent Duart foren tractats al ple del 2 de Maig de 2007 sense que a hores d’ara tingam coneiximent del que s’ha fet o s’està fent.

Ara, davant el pronunciament del Consell Valencià de Cultura el grup municipal Bloc Nacionalista Valencià presenta davant el Ple la següent:

Proposta d’acord1er L’Ajuntament de Simat declara Bens de Rellevància Local els següents elements :

Aqüeductes de la Font de Cirer
Les fonts Gran i Menor.
Llavadors de les fonts Gran i Menor
Gorg i Gorg de l’As.
Partidor de Benifairó, Cup i Moli Company.
Sèquia de la font Gran.
Partidors de l’Alquenencia i Mitja Horta, i de la 1a. 2a i 3a de la Xara.
Sèquia de l’Almoada.
Sèquia de la font menor amb els seus sifons i “pontets”.

2on L’Ajuntament de Simat acorda iniciar l’expedient per declarar l’antiga Mesquita de la Xara Be de Rellevància Local.

3er L’Ajuntament de Simat elaborarà el Catàleg de Bens del Patrimoni cultural etnològics, etnogràfics i paisatgístic del seu Terme Municipal.


4at Instar a la Conselleria de Cultura la declaració de Bens d’interès Cultura (BIC) del sistema de reg tradicional de la Valldigna (sèquies, cups, assuts, Molins ), així com de l’ermita de Santa Anna.

5è. Comunicar aquest acord als Ajuntaments de Benifairó i Tavernes de la Valldigna,al C.V.C. i a la Conselleria de Cultura de la Generalitat .