dimarts, 17 de juny del 2008

VINE AMB EL BES! (BLOC D´ESQUERRES I SOBIRANISTA)


OBJECTIUS I FINALITATS DEL BLOC D’ESQUERRES I SOBIRANISTA (BES)

Explicació de motius

La situació del País Valencià, quant al seu moment evolutiu, tant pel que fa a la consciència nacional com a la situació de desenvolupament social, ens porta a considerar la necessitat de disposar d’una eina política útil per a assolir la Sobirania del nostre País i aprofundir en la millora de les condicions objectives de vida i de la sostenibilitat del creixement econòmic. Aquesta eina política és, si més no, el Bloc Nacionalista Valencià, però en la mesura que el procés de redreçament nacional està en un moment de gran fragilitat, i les propostes socials i ecològiques estan fragmentades de forma molt preocupant en diversos col·lectius i partits polítics, considerem necessari que el BLOC no siga un partit ideològicament uniforme, ans al contrari, el BLOC ha de donar cabuda a totes les sensibilitats nacionals i ideològiques democràtiques i progressistes que conviuen al si de la societat valenciana, sobretot després de les experiències anteriors, on els partits de l’esquerra espanyola han estat del tot incapaços de donar les respostes adients a les necessitats del nostre País. És dintre d’aquest marc general on el BES es proposa actuar, amb els següents objectius i finalitats.

Objectius del BES
1- Facilitar el debat d’idees i estratègies.
2- Articular, al si del BLOC, els espais socials tradicionalment situats a l’esquerra.
3- Ampliar l’espai d’actuació del BLOC cap a sectors socials que giren al voltant d’opcions polítiques de l’esquerra espanyola.
4- Afavorir el diàleg amb la resta d’opcions polítiques nacionalistes I d’esquerra.
5- Dinamitzar la participació dels militants i simpatitzants en les tasques socials i de la vida interna del partit.

Finalitats del BES
1- Enfortir el Bloc Nacionalista Valencià
2- Assolir la Sobirania del País Valencià.
3- Construir una societat Justa, Solidària i Democràtica.
4- Articular un espai progressista que faça possible un Govern de la Generalitat d’esquerres i nacionalista.
5- Integrar el nacionalisme valencià d’esquerres en un projecte comú i socialment transformador.
Vols rebre més informació sobre el BES? Escriu-nos blocsimat@gmail.com