dimarts, 24 de juny del 2008

A Simat es va aprovar la moció presentada pel Bloc, de recolzament a aquesta llei foral.


EL BLOC, SATISFET PER L’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DE LA LLEI DE RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL


El diputat autonòmic del BLOC, Josep Maria Pañella, s’ha contratulat “per l’aixecament pel Tribunal Constitucional de la suspensió cautelar de la llei de Règim Econòmic Matrimonial, que van aprovar en el seu dia les Corts Valencianes i que és la primera disposició legal per recuperar el Dret Civil Valencià, abolit després del Decret de Nova Planta per Felip V i que mai vam recuperar, a diferència de Catalunya, Balears i Aragó, on sí que va tornar a entrar en vigor, i d’Euskadi i Navarra, on mai va ser abolit”. En aquest sentit, Pañella ha considerat “absurd argumentar cap igualtat dels ciutadans davant al llei per presentar recurs d’inconstitucionalitat quan la meitat dels habitants de l’estat es regeixen per formes pròpies de dret civil, i només els valencians estàvem subjectes a l’anomenat “règim comú”.
El diputat nacionalista ha assegurat que “ni el dret civil propi que volem recuperar és cap antigalla, com s’ha volgut presentar pel fet que es remunte a Jaume I, ja que el dret civil general es basa en el Dret Romà, encara més antic, ni és cap mesura contrària als interessos de la dona, ben al contrari, i la prova és que la separació de béns, que sempre ha regit a Catatalunya, era i és considerada molt mes progressista i positiva per a la dona que el sistema de ganancials del dret comú, ja que permet a la dona desenvolupar la seua pròpia activitat econòmica sense haver de dependre del marit; en aquest sentit, argumentar que “almenys així se li garanteix el 50% en cas de separació matrimonial” és continuar considerant la dona com un sujecte passiu que ni aporta al matrimoni béns ni en guanya mentre aquest funciona, com si haguera de dependre només del marit, una concepció que, diguen el que diguen els seus defensors, no té res de progressista ni de feminista”.
Pañella ha assegurat que “aquest seria un bon moment per a que el govern central enretirara un recurs absurd com aquest, i per això emplacem els socialistes valencians per a que es posicionen al costat dels legítims interessos del nostre país, i pressionen el govern de Zapatero per a que el retire i respecte les competències que l’Estatut d’Autonomia vigent ens atorguen a les Corts i al govern valencià en matèria de dret civil”.