divendres, 26 de març del 2010

Infobloc que es repartirà de casa en casa a partir del 26 d´abril per Simat
El Bloc i el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Simat

El col·lectiu del Bloc de Simat vol informar-vos de la línia seguida pels nostres regidors i regidores pel que fa al PGOU per a deixar ben clara la nostra coherència.

La prioritat màxima del Bloc dins del nou equip de Govern ha sigut i és solucionar els inconvenients que la Conselleria ha posat per a la seua aprovació definitiva marcant com a prioritat la zona del Polígon Industrial tant necessària al nostre poble. Els tres problemes que presentava el PGOU i que calia llevar per a que anara endavant, segons les exigències de la Conselleria eren:

1.- el PAI del sector Est (macro urbanització i camp de golf)

2.- la zona de canteres del Pla de Corrals

3.- la zona urbanitzable que també s’havia previst en el mateix Pla de Corrals.

Per això hem treballat des d’aquest govern, per a què el PGOU arreplegue els requeriments de la Conselleria i no haver d’iniciar un nou pla degut al canvi de la llei urbanística, cosa que suposaria la pèrdua de quasi 10 anys de treball i els diners que això suposa. A més la Conselleria ens va informar que Patrimoni i Cultura, mai no aprovaria la macro urbanització dissenyada en el PAI del camp de golf en eixes dimensions i en eixe entorn.

El Bloc considera urgent l’aprovació del Pla General per diferents motius:

- Creació de sòl industrial que permeta la implantació d’indústries i afavorisca el desenvolupament econòmic de Simat ( polígon industrial).

- Creació de nou sòl residencial, que permeta el creixement del poble adequat a les necessitats del poble i no als desitjos d’aquelles empreses que degut a la crisi han vist com les seues expectatives no eren reals.

- Protecció forestal i paisatgística de les zones muntanyoses, que dóne els instruments legals necessaris per a impedir el seu deteriorament, a més de la creació d’un catàleg d’edificis i obres protegides.

- Regularitzar les cases del Pla de Corrals i les Foies fetes segons la normativa i dotar-les dels serveis bàsics, sol.lucionant així, els problemes que molts propietaris de cases han tingut des de fa més de 10 anys.

Pel que fa al sector Est la nostra posició es deixar-lo com a sòl no urbanitzable comú. Això vol dir no tancar les portes a res però deixant que siga el poble qui diga que vol que es faça allí mitjançant la participació dels veïns i les veïnes en processos com el de l’Agenda 21. A més treballem sobre projectes seriosos, contrastats i ben plantejats i, d’aquest no tenim ninguna dada ni informe dels beneficis que va a reportar al nostre poble.

Estem estudiant com potenciar turísticament Simat amb el seu principal atractiu, el Monestir. Amb la possibilitat de fer un espai turístic, potenciar la restauració, amb hotels i restaurants rurals que puguen conviure amb l’entorn i que donen llocs de treball al poble, la de fer una gran zona verda en “els clots” i destinar-ho a una zona d’esplai, o si es pot crear una zona esportiva, etc..

La nostra postura pretén que siguen les necessitats del poble de Simat les que determinen que fer en este sector. Classificar el sòl com a sòl no urbanitzable comú és l’única forma de tirar endavant el PGOU sense haver de començar de nou, i decidir entre tots i totes les actuacions que calen per a que la gent de Simat puga treballar al seu poble i no se’n haja d’anar fora i a la vegada respectem el que els nostres avantpassats ens han deixat. Però la burocràcia no va el ràpid que nosaltres voldríem i cal que treballem tots i totes juntes i en la mateixa direcció.

En aquests moments té la paraula la Conselleria on es troba el nostre PGOU, nosaltres ja hem fet la feina que tocava, encara que una vegada aprovat hem de continuar treballant per millorar el nostre poble.

Tenim una identitat com a poble, tenim unes festes populars i uns simaters i simateres que les fan millors si cap. Tenim un gran territori amb un valor mediambiental, paisatgístic, cultural i patrimonial que és l’enveja de molts, tenim gent que ens recolza i tot això cal que defensar-ho i potenciar-ho per a fer de Simat un poble més habitable i econòmicament sostenible.

La gent del Bloc, amb Agus d’ Alcaldessa de Simat, a partir del proper 17 d´abril, continuarem treballant per a millorar el nostre poble i com sempre, estem a la vostra disposició per al que vulgueu contar-nos o suggerir-nos (blocsimat@gmail.com).

web: http://blocsimat.blogspot.com