dimecres, 18 de febrer del 2009

Estudi de viabilitat del polígon industrial a Simat

Ja s'ha fet públic l'estudi de viabilitat del polígon fet pel Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València. A continuació exposarem un resum de les 70 pàgines que té i alguna valoració del mateix:La Valldigna té falta de sòl industrial, ja que els actuals polígons de la zona presenten un índex d'ocupació alt. Al costat de l'estació de Renfe hi ha quasi l'únic lloc on instal.lar-se, però és sòl concentrat en poques mans i això puja el preu. El factor temps serà important, ja que es pretén captar a les empreses de la Valldigna necessitades d'altra ubicació, abans de que s'oferte sòl industrial en altre lloc.

S'ha fet una enquesta a 41 empreses de la Valldigna de les que 13 veuen possibilitats d'instal.lar-se al “polígon de Simat”. 4 són de Simat, 3 de Benifairó i 6 de Tavernes. Pel que fa a les empreses de Simat el problema d'estar dins el nucli urbà és el més comú i per tant requereixen eixir del poble per portar a terme la seva activitat. Una part important de les 13 interessades són empreses grans que requereixen parcel.les amplies per a grans instal.lacions. Consideren fonamental un preu barat per m2, no més de 200 euros.

L'estudi qualifica de “sobredimensionat” l'actual projecte (seria el segon més gran de la zona després del "polígon Alcodar" de Gandia) i recomana reduir-lo o fer-lo en dos fases (opció més ràpida). Adverteix que la imatge d'un polígon desocupat durant temps podria deteriorar-se. També parla de la necessitat de diversificació del municipi, l'oportunitat que és presenta davant la falta de sòl industrial a la Valldigna i la celeritat que requereix aprofitar esta situació. L'accessibilitat es considera com el factor clau que resta competitivitat al possible futur polígon, comparant-lo amb altres de l'àrea d'influència de la Valldigna.

Analitzant l'estudi es veu clara la necessitat de portar endavant alguna mena de polígon, tinga la dimensió que tinga. Però pareix rellevant que aquest estudi no considere l'estat futur de l’economia per a preveure la demanda futura, que amb la crisi actual, molts analistes contemplen ja la possibilitat de que la contracció econòmica continue a llarg termini. El moment en el que s'ha fet l'estudi fa qüestionar la validesa de les conclusions, ja que estem en un moment d'incertesa (crisi i possible canvi estructural de l'economia mundial) que condiciona la capacitat de previsió i planificació estratègica, elevant el risc d'error de l'actuació. No seria difícil que algunes empreses que desitjaven acudir al polígon de Simat canviaren d'opinió per falta de finançament. En el futur s'espera més una progressiva desocupació d'instal.lacions industrials que al contrari. A més, el polígon és una inversió important en infraestructura per a les empreses simateres, el que pot limitar la possibilitat de noves contractacions laborals per la falta de liquiditat (ja l'hauràn utilitzada per a traslladar-se al polígon, per tant no quedaran diners per aprofitar noves oportunitats del mercat ni per crear més ocupació) que s’està patint i seguirà patint-se en els pròxims anys.

Font:

Departament de Geografia
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
Universitat de Valencia