dissabte, 19 d’abril del 2008

Moció Música en Valencià.


"MOCIÓ SOBRE LA DEFENSA DE LA MÚSICA EN VALENCIÀ I EL RECOLZAMENT AL COL·LECTIU “OVIDI MONTLLOR DE MÚSICS I CANTANTS DEL PAÍS VALENCIÀ”

Agustina Brines Sirerol i Juli Ibáñez Montagud, del Grup Municipal del Bloc a l´Ajuntament de Simat, presenten la següent

MOCIÓ


La música valenciana, com una de les manifestacions més arrelades al País Valencià, constitueix un fenomen únic i exclusiu de la nostra terra.

Dins de la música valenciana hi ha que fer menció especial a la música cantada i interpretada pels nostres cantautors i grups de músics que amb el nom de col·lectiu “Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País Valencià” interpreten música exclusiva en la nostra llengua, preservant la cultura valenciana més genuïna.

Davant l’abandonament i oblit que pateix aquest col·lectiu per part de l’administració en general, així com que cal treballar en pro de la defensa de la llengua catalana, ací denominada valencià, i per tant de la cultura, és pel que es proposen els següents acords:

Primer. Donar suport i recolzament al col·lectiu “Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País Valencià”, amb l’objectiu de salvaguardar la cançó en la nostra llengua.

Segon. Instar al Consell de la Generalitat Valenciana, i per tant a la Ràdio Televisió Valenciana, a que aquest col·lectiu dispose d’un espai permanent de difusió i promoció a Canal 9 i/o Punt 2 i a Ràdio 9.

Tercer. Instar a la Diputació de València per a que incloga en la seua programació cultural de manera permanent al “Músics i Cantants en Valencià”.

Quart. Promoure des de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna la realització d’actuacions i concerts tant del col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País Valencià, com a qualsevol grup o artista què s´expresse en la nostra llengua, donant també especial importància als grups o artistes de la nostra comarca. Les contractacions musicals de l´Ajuntament de Simat què realitze per a les nostres festes, es tindran que realitzar amb igualtat de condicions per a tot grup o artista que cante en valencià, i almenys hi tindrà que figurar una quota mínima del 25% del total per a aquestes contractacions.

Cinquè. L´Ajuntament de Simat, acorda què a les Festes Patronals, almenys que un dels tres dies d´actuacions a la Plaça de l´Ajuntament, serà íntegra de músics i cantants en valencià.

Sisè. L´Ajuntament de Simat recolzarà i organitzarà durant l´any, i fora de festes locals, el “Dia de la Música en Valencià”, amb actuacions de músics i cantants en valencià.

Setè. Instar al Consell de la Generalitat, i per tant a l’Institut Valencià de la Música, a augmentar les ajudes per a l’edició discogràfica d’aquest col·lectiu.

Vuitè. Transmetre aquesta moció i els seus acords a :

Portaveus dels Grups Parlamentaris a les Corts Valencianes.

· President de la Generalitat Valenciana

· President de la Diputació de València

· Portaveus dels Grups polítics de la Diputació de València.

· Conseller de Cultura i Educació

· Al Director i als membres del Consell de RTVV

· Als alcaldes i regidors de cultura dels ajuntaments de la Província de València.

· A la Directora de l’Institut Valencià de la Música.

SIGNAT SIGNAT

AGUSTINA BRINES SIREROL JULI IBAÑEZ MONTAGUD