diumenge, 15 de maig del 2011

Tenim un compromís amb l'educació.Compromís amb l'educació.
Enguany hem dotat de la xarxa de wi-fi que la Conselleria del PP havia negat al col·legi, d'esta manera totes les aules tenen la possibilitat d'aplicar internet com recurs educatiu.
En col·laboració amb la comunitat educativa, programarem actuacions per a l’educació dins i fora dels centres es
colars. Educació en valors, respecte, llibertat i solidaritat.
Posarem en funcionament l'Escola permanent d'adults. Facilitarem estudis a les simateres i simaters, tant de formació bàsica com de capacitació professional, d’idiomes, d'informàtica... També, facilitarem l’accés a la nostra llengua i la nostra cultura, preparant a la gent per a superar les proves de la junta qualificadora. Promourem el voluntariat valencià.
Treballarem per la més ràpida ampliació i remodelació del col·legi públic.
Continuarem recolzant a les associacions de pares i mares en les seues reivindicacions de tindre un institut digne.
I renovem el nostre compromís perquè l'educació de 0-3 anys siga universal i gratuïta.